.

Divize 01

Provoz technologie Míchacího centra a složiště stabilizátu v tepelné elektrárně Chvaletice.

                Provozní úsek středisko 401 – Míchací centrum a složiště stabilizátu Elektrárny Chvaletice

  • Míchací centrum stabilizátu (MC) – zpracování vedlejších energetických produktů ze spalování zamícháváním s vápnem a vodou na tzv. stabilizát.
  • Obsluhu a údržbu dálkových pásových dopravníků stabilizátu, vč. přesypných věží a stanic.
  • Stáčení mletého vápna, skladování a jeho dopravu do MC ke zpracování.
  • Provozování skladovacích sil popílku, strusky a vápna a skladu energosádrovce.
  • Stáčení mletého vápna, jeho skladování a dopravu do procesu míchání.
  • Skladování energosádrovce, dopravu a ukládání energosádrovce,
  • Nakládku a prodej VEP, vč. expedice nákladními auty a železničními vozy.
  • Provoz homogenizační stanice odpadních vod a manipulace s vodou.
  • Provoz struskovodů, provozování usazovacích, dosazovacích a akumulačních nádrží, kontrolu plavení strusky, drenážních systémů, kontrola těsností hrází vodního díla složiště, provoz čerpacích stanic a čerpadel postřiků.
  • Dále zajišťujeme odborný technicko-bezpečnostní dohled na složišti (TBD).
  • Kontrola, monitoring a provoz kontrolních, monitorovacích a čerpacích vrtů.
  • Likvidace travní vegetace a náletových dřevin v okolí tras struskovou, hrází vodního díla, drenážních systémů a pásových dopravníků.

VEDOUCÍ DIVIZE 01

Zdeněk Novák

Tel.: +420 462 104 595

mobil: +420 725 752 052

E-mail: novak@esbas.cz

Přejít nahoru