ESB a.s. Tušimice

Pozvánka k valné hromadě

VALNÁ HROMADA
obchodní společnosti
E S B a.s.
IČ 272 60 526
se sídlem Kadaň – Tušimice 10, PSČ 43201
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 2051 (dále jen „Společnost“)
se bude konat dne 22. 6. 2017 v době od 9:30 hod do 10:30 hod.
v sídle Společnosti na adrese Tušimice 10, Kadaň.

Pořad valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady, prezence jejích účastníků a kontrola její usnášeníschopnosti.
  2. Rozhodnutí o pořadu valné hromady.
  3. Rozhodnutí o volbě orgánů valné hromady.
  4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
  5. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2016 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.
  6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2016.
  7. Rozhodnutí o určení auditora k provedení auditorského ověření účetní závěrky.
  8. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za r. 2016.
  9. Závěr.