ESB a.s. Tušimice

Hledáme nové pracovníky

Hledáme nové pracovníky na na pozici  jeřábníka, zámečníka, instalatéra. Nástup je možný ihned nebo podle vzájemné dohody. Více informací naleznete zde.

ESB a.s. Tušimice

Pozvánka k valné hromadě

VALNÁ HROMADA
obchodní společnosti
E S B a.s.
IČ 272 60 526
se sídlem Kadaň – Tušimice 10, PSČ 43201
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 2051 (dále jen „Společnost“)
se bude konat dne 22. 6. 2017 v době od 9:30 hod do 10:30 hod.
v sídle Společnosti na adrese Tušimice 10, Kadaň.

Pořad valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady, prezence jejích účastníků a kontrola její usnášeníschopnosti.
  2. Rozhodnutí o pořadu valné hromady.
  3. Rozhodnutí o volbě orgánů valné hromady.
  4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
  5. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2016 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.
  6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2016.
  7. Rozhodnutí o určení auditora k provedení auditorského ověření účetní závěrky.
  8. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za r. 2016.
  9. Závěr.