Divize 01 – Chvaletice

Provoz technologií Míchacího centra, Suchého odběru popílku a strusky a Složiště stabilizátu a strusky.

Provozní úsek středisko 401 – Míchací centrum a složiště Sev.en EC a.s., provozuje:

 • Míchací centrum stabilizátu – zpracování vedlejších energetických produktů zamícháváním s vápnem a vodou
 • Nakládání se stabilizátem v rámci stavby rekultivace území Chvaleticka
 • Obsluhu a údržbu dálkových pásových dopravníků stabilizátu na složiště
 • Provoz a obsluhu skladovacích sil popílku a strusky
 • Stáčení mletého vápna, jeho skladování a dopravu do procesu míchání
 • Nakládku a prodej VEP, vč. Expedice
 • Skladování energosádrovce, dopravu a ukládání energosádrovce, tvorbu volných deponií
 • Provoz homogenizační stanice odpadních vod a manipulace s vodou
 • Provoz struskovodů, kontrolu plavení strusky, přelivových věží, drenážních systémů hrází
 • Provoz a kontrolu usazovacích nádrží strusky
 • Provoz čerpacích stanic, čerpadel výtlaků a postřiků
 • Dále zajišťujeme odborný technicko-bezpečnostní dohled na složišti (TBD)
 • Provoz, kontrola a monitoring kontrolních, pozorovacích a čerpacích vrtů
 • Likvidace travní vegetace a náletových dřevin v okolí tras struskovodů a pásových dopravníků

Kontakt

 • Vedoucí divize 01

  Zdeněk Novák

 • Telefon

  +420 462 104 595

 • Mobil

  +420 725 752 052